Na Myśliwskiej będzie pięknie

W środę, 12 maja starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski spotkał się z ogrodnikiem miejskim Moniką Buśko-Kuś oraz z projektantką Agnieszką Wiśniewską. Wspólnie omawiali  projekt zagospodarowania skweru przy ulicy Myśliwskiej i terenu w ciągu drogi, w ramach powstającej inwestycji. – Spotkanie dotyczyło nadania ulicy Myśliwskiej od Ronda Solidarności do przejazdu kolejowego, nowego wyglądu, uporządkowania roślinności i stworzenia nowej alei drzew, których tak brakuje w naszym mieście. Chcemy, aby powstał tam nowy zielony teren wypoczynkowy dla mieszkańców, a w pasie rozdzielającym jezdnię zasadzimy drzewa i nadamy temu miejscu zupełnie inny ton przestrzenny. W tym celu poprosiłem ogrodnika miejskiego o konsultację. Przedyskutowaliśmy odmiany drzew, które posadzimy oraz rodzaj nasadzeń, podświetlenia i małej architektury, aby ten obszar wpisywał się w całość projektowanej w Kołobrzegu zieleni i zachował nadmorski charakter roślinności. – mówi starosta Tomasz Tamborski.

Komentarze