Nadszedł czas na składanie deklaracji opłat za odpady komunalne

Jak co roku, zgodnie z przepisami, należy złożyć deklarację opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji? W przypadku wspólnot mieszkaniowych deklarację złoży administrator nieruchomości. W przypadku domków jednorodzinnych muszą to zrobić ich właściciele.

GDZIE MOŻNA POBRAĆ DEKLARACJE:

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJE:

 • Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta ul. Ratuszowa 12
 • Ratusz Miejski pok. 23
 • E-mail: urzad@um.kolobrzeg.pl
 • Platforma ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka

Wzory wypełnienia deklaracji dostępne są na stronie www.zielony.kolobrzeg.eu

Dane dotyczące ilości wody zużytej dostępne są na fakturach za wodę. Informacje można także uzyskać bezpośrednio w MWiK sp. z o.o. lub poprzez elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) dostępne na stronie internetowej MWIK sp. z o.o. (do korzystania z eBOK konieczna jest rejestracja przy użyciu danych z ostatniej faktury).

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie i wynoszą:

 • 10,50 zł za każdy 1 m3 zużytej wody w gospodarstwie domowym
 • 1,60 zł miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

Ulgi dla mieszkańców:

 • Rodzina wielodzietna, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
  o Karcie Dużej Rodziny będzie mogła skorzystać z ulgi, stawka opłaty wynosi:
 • 7,00 zł za każdy 1 m3 zużytej wody w gospodarstwie domowym
 • Gospodarstwa domowe, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej
  do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1
  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, stawka opłaty wynosi:
 • 7,00 zł za każdy 1 m3 zużytej wody w gospodarstwie domowym
 • Jeżeli nieruchomość będzie posiadała kompostownik przydomowy (tylko budynki mieszkalne jednorodzinne)
 • Opłata miesięczna zostanie zminusowana o 1,00 złoty

Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady. Jeżeli na nieruchomości nie wypełnia się tego obowiązku opłata będzie dwa razy wyższa.

 

 

Komentarze