Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół [ZDJĘCIA]

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w Zespole Szkół Policealnych w Kołobrzegu.

W czasie uroczystości starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski przyznał nagrody I i II stopnia dla wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek podlegających pod starostwo. Nagrody I stopnia otrzymało 5 dyrektorów, natomiast nagrody II stopnia zostały wręczone 10 nauczycielom.

Nagrody Starosty Kołobrzeskiego I stopnia otrzymali:

 • Grażyna Bohdziewicz – dyrektor Zespołu Szkół Policealnych,
 • Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu,
 • Zbigniew Stankiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno Hotelarskich im. Emilii Gierczak,
 • Barbara Wolańska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • Mieczysław Szpak – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Nagrody Starosty Kołobrzeskiego II stopnia otrzymali:

 • Anna Ceranowska-Podbiał – kierownik bursy (Zespół Szkół Policealnych),
 • Alina Hajdamowicz – nauczyciel pedagog, doradca zawodowy (Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego),
 • Alicja Stokłosa – nauczyciel języka polskiego (Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza),
 • Andrzej Kowalczyk – nauczyciel historii, wicedyrektor szkoły (Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak),
 • Marcela Tkaczyk – nauczyciel pedagog, kierownik internatu (I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczneim. M. Kopernika),
 • Ewa Balza-Plucińska – nauczyciel wychowania fizycznego (Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie),
 • Joanna Rosiak – psycholog (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna),
 • Magdalena Kondraciuk – nauczyciel plastyki (Ognisko Pracy Pozaszkolnej),
 • Anna Sienkiewicz – nauczyciel oligofrenopedagog (SOSW „Okruszek”),
 • Piotr Sobiczewski – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych (Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy).

Ponadto Halina Schulz-Tkacz – dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie oraz Jacek Kawałek – nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza otrzymali Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty odebrał w tym roku Lech Pieczyński – dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Katarzyna Karaźniewicz – Deczyńska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza oraz Katarzyna Uniewska – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog. Zaś Ewa Lipska – logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna odebrała w tym roku Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

 

Komentarze