Nagrody dla Padjasa i UKS Błękitni

Nagrody ,,Przyjaznego Brzegu” – najbardziej prestiżowej nagrody przyznawanej za kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach przyznano w Toruniu, w czasie Dni Wisły, największej śródlądowej imprezy wodniackiej. 

Konkurs polega na honorowaniu osób fizycznych i prawnych, których koncepcje i działania najlepiej służą temu celowi. Zadaniem nagrody jest premiowanie wszelkich inicjatyw inwestycyjnych i promocyjnych związanych nie tylko z działaniami gospodarczymi, czy ekonomicznymi, ale też w zakresie popularyzacji sportu, turystyki i rekreacji na wodzie. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się: Uczniowski Klub Żeglarski Błękitni – Grzybowo – za organizację zajęć żeglarskich z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi, oraz Marek Padjas Grotmaszt Bractwa Kaphornowców – za nieszablonowe przedsięwzięcia realizowane na rzekach i oceanach.

Przedsięwzięcie ma już XVII edycji i objęte zostało Honorowym Patronatem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – Departamentu Turystyki,  Ministra Infrastruktury – Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezesa PGW „Wody Polskie”.  Nagrody przyznaje jury składające się z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Związku Kajakowego, Polskiej Organizacji Turystycznej, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Infrastruktury, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, przedstawicieli Grand Prix wcześniejszych edycji.

Fot. Elżbieta Kasińska

 

Komentarze