Najwięcej pieniędzy trafi do hospicjum

W sali konferencyjnej w Hotelu Centrum zorganizowano  spotkanie z organizacjami pozarządowymi, z którymi w tym roku powiat podpisał umowy na realizację
zadań publicznych. Są to: Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Amazonek Kołobrzeg, Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” Kołobrzeg, Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu, Fundacja INTER-MEDICAL, Fundacja NA PRZEKÓR
PRZECIWNOŚCIOM, Fundacja „Bezpieczny Powiat” oraz Stowarzyszenie „VICTORIA” dla Osób z Chorobą Nowotworową. Najwięcej pieniędzy, bo 50 tys. zł trafiło do Stowarzyszenia “Victoria”, które prowadzi hospicjum stacjonarne w naszym mieście. 31,5 tys. zł otrzymała Fundacja “Bezpieczny Powiat”, Na Przekór Przeciwnościom na dwa działania łącznie 14,4 tys. zł, Feniks – 4 tys. zł, Amazonki-8,5 tys. zł, PCK – 6,3 tys. zł, Stowarzyszenie Niewidomych – 8 tys. zł, Inter – Medical – 6 tys. zł.

Komentarze