Naprawiają ulicę Witosa

Trwają prace drogowe na ulicy Witosa.

– W związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców dotyczącymi pogarszającego się stanu technicznego ulicy Witosa, Zarząd Dróg Powiatowych zlecił wykonanie w trybie awaryjnym remontu nawierzchni tej ulicy. Wykonawca na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szczecińską (bez skrzyżowania) do wysokości posesji nr 3D zobowiązany jest wykonać profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz ułożyć nawierzchnię z gruzu z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu co najmniej 7 cm. – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Dodajmy, że nie chodzi tu o zwykłe załatanie dziur po zimie. Takich prac na Witosa nie przeprowadzano nigdy wcześniej i mają one znacznie poprawić komfort jazdy w tym miejscu.

Komentarze