Nauczyciele z awansami

Siedmioro nauczycieli naszych szkół ponadpodstawowych otrzymało awanse zawodowe na nauczyciela mianowanego.

Dotychczasowi nauczyciele kontraktowi ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kołobrzeski, przystąpili wcześniej do egzaminu. Po ich zdaniu mogli złożyć przed starostą kołobrzeskim Tomaszem Tamborskim ślubowanie oraz odebrać akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Są to:

  • Pani Monika Jackowska – nauczyciel  pedagog i pedagog specjalny w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu,
  • Pani Kamilla Winiecka – nauczyciel  pedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu,
  • Pan Krzysztof Abram – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu,
  • Pan Robert Staszak – nauczyciel informatyki, języka angielskiego i historii w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu,
  • Pan Dariusz Kowalski – nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu,
  • Pan Dariusz Trzeciak – nauczyciel wychowawca w internacie w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu,
  • Pan Jakub Krajewski – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

 

Komentarze