Nazwij promenadę i wygraj konkurs

Konkurs na nazwę dla najdłuższej polskiej promenady

Regionalne Centrum Kultury im. Z. Herberta ogłasza „Konkurs na nazwę dla najdłuższej polskiej promenady”. Celem jest wyłonienie nazwy dla bezimiennej dotychczas trasy pieszo-rowerowej.

Od kilku miesięcy mamy najdłuższą promenadę w Polsce – to fakt niebudzący wątpliwości. Od wysokości Sanatorium „Muszelka” do wejścia do Ekoparku Wschodniego szeroki trakt pieszy połączony z biegnącą obok ścieżką rowerową ma długość 3160 metrów. Nie ma jednak nazwy – to również fakt niebudzący wątpliwości. Mamy trzy nazwy ulic łączących się w jeden ciąg spacerowy, mianowicie ulicę Rodziewiczówny, ulicę Sikorskiego i ulicę Sułkowskiego. Najwyższy czas to zmienić – informują organizatorzy.

Konkurs trwa od 3 października do 5 listopada 2023 roku (termin mija 5 listopada o północy). Propozycje należy wysłać przy pomocy formularza znajdującego się na stronie www.k2029.eu w zakładce konkursy (w tym celu należy zatwierdzić wszystkie wymagane prawem zgody) lub wypełnić druki znajdujące się w miejskim Punkcie Informacji Turystycznej w Ratuszu i w Laboratorium Kultury Adebar.

W informacji poza propozycją nazwy powinny znaleźć się dane nadawcy: nr telefonu, imię nazwisko i adres do korespondencji.

Adresatem konkursu są osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci. Konkurs ma charakter otwarty oraz ogólnopolski. Oceny prac dokona powołana w tym celu komisja konkursowa. Przyznana zostanie jedna nagroda – rower.

 

Komentarze