Nie będzie masztu telekomunikacyjnego przy Ogrodowej

Mieszkańcy, którzy sprzeciwiali się budowie masztu telekomunikacyjnego przy ulicy Ogrodowej mogą odetchnąć.

Jedna z sieci, która planowała taką inwestycję podjęła decyzję o rezygnacji. Przypomnijmy, że plany budowy wywołały niezadowolenie wśród wielu mieszkańców tej części miasta. Radni przegłosowali więc przygotowaną przed urzędników uchwałę o wszczęciu procedury planistycznej, która mogła by wstrzymać taką inwestycję. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego został przez operatora formalnie złożony, a uruchomienie procedury planistycznej dało możliwość jego zawieszenia. Plan został przez Radę Miasta uchwalony 30 grudnia 2020 r. 15 marca 2021 r. do Urzędu Miasta wpłynęło pismo od wnioskodawcy o wycofanie wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego – bazowej stacji telefonii komórkowej.

Komentarze