Nie będzie skrótu pieszo-rowerowego z Radzikowa

Ślady wydeptane przez pieszych często pokazują urzędnikom, jak w naturalny sposób powinny być kształtowane chodniki. Nie zawsze te oczekiwania da się jednak zrealizować.

Podobnie jest w przypadku skrótu z Radzikowa przy rondzie Borowinowym. Chodzi o odcinek prowadzący ulicą Toruńską do powstałych niedawno sklepów wielkopowierzchniowych. W czasie ostatniej sesji Rady Miasta radny Krzysztof Plewko złożył interpelację w sprawie dobudowania brakującego odcinka, którym chętnie poruszają się okoliczni mieszkańcy czy choćby część dzieci wracających ze szkoły. Zaznaczył przy tym, że istniejący chodnik i “pasy” wymagają od nich przejścia zdecydowanie dłuższego dystansu, stąd najczęściej wybierają drogę na skróty, która prowadzi jednak tuż przy ruchliwej drodze.

Od początku było jasne, że chodnika tuż przy rondzie miasto nie będzie mogło wybudować. Rondo wraz z całym odcinkiem obwodnicy zostało bowiem przekazane już do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, więc miasto już nie zarządza tym terenem. Urzędnicy sprawdzili natomiast, czy uda się wybudować ciąg pieszo-rowerowy w oddali, już na terenach miejskich. Niestety, panują tam trudne warunki terenowe, istnieje rów melioracyjny, a teren jest zabagniony. Wybudowanie nowego ciągu w oddaleniu od ronda traci również sens, gdyż piesi nadal będą korzystać z drogi najkrótszej. Jedyną nadzieją pozostanie więc zwrócenie się do GDDKiA o budowę takiego odcinka, a mieszkańcy nadal pozostają z wyborem pomiędzy spacerem po trawie i błocie lub dodatkowym dystansem.

Fot. Krzysztof Plewko

Komentarze