Nie będzie wody w Budzistowie i części Kołobrzegu

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu zawiadamia odbiorców wody z rejonu Miasta Kołobrzeg oraz Gminy Kołobrzeg, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na magistrali wodociągowej nastąpi konieczność czasowego jej wyłączenia.
Wyłączenie nastąpi 8 lutego od godziny 8:00 do godziny 15:00. W efekcie prowadzonych prac wystąpią zakłócenia w dostawie wody dla Miasta Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg polegające na przerwie w dostawie wody dla miejscowości Budzistowo, oraz na terenie miasta przy ul. Władysława Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka oraz w podanych godzinach nastąpi spadek ciśnienia poniżej minimalnego gwarantowanego dla naszych odbiorców na terenie całego Miasta Kołobrzeg oraz Gminy Kołobrzeg.
MWiK Sp. z o.o. wyznacza zastępcze, mobilne punkty poboru wody dla obszarów pozbawianych dostawy wody w dniu 08.02.2022 r od godziny 8.00:
1. Budzistowo – ul. Kasztelańska – parking przy skrzyżowaniu z ul. Kołobrzeską
2. Kołobrzeg – skrzyżowanie ul. Kazimierza Wielkiego i Władysława Łokietka
3. Kołobrzeg – ul. Władysława Jagiełły
Po zakończeniu prac montażowych, nastąpi zmętnienie wody na terenie Miasta Kołobrzeg, które może utrzymywać się przez okres kilku dni. Zmętnienie wody nie będzie powodować zagrożenia życia i zdrowia odbiorców

Komentarze