Nie będzie wody w centrum miasta

“Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu, zawiadamia odbiorców wody przy ulicy

Dubois od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Katedralną oraz

Katedralnej od skrzyżowania z ul. Dubois do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu ,

że w związku z koniecznością wykonania włączeń do sieci wodociągowej na wniosek wykonawcy realizującego budowę sieci wodociągowej przy ul. Dubois,

w dniu 07.02.2023 r. od godz. 08:00 do godz. 14:00

ZOSTANIE WSTRZYMANY DOPŁYW WODY.

W wyniku prowadzonych działań wystąpią chwilowe spadki ciśnienia oraz lokalne zmętnienia wody.

Komentarze