Nie chcą oddać Korzyścienka – pojechali do wojewody

Delegacja z Gminy Kołobrzeg wybrała się z wizytą do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem było oficjalne przekazanie wojewodzie pisma wyrażającego sprzeciw wobec przejęcia Korzyścienka przez miasto Kołobrzeg. Przedstawicieli gminy przyjął Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik. Po przekazaniu pisma przez zastępcę wójta Grzegorza Czachorowskiego, radnych ( Na miejscu byli: Krzysztof Filipowicz, Bogusław Grygiel, Tomasz Czechowicz, Krzysztof Chabaj, Tomasz Szafrański) oraz sołtysa Korzystna Joannę Potylicką  delegacja gminy zaprezentowała argumenty za pozostawieniem Korzyścienka w dotychczasowym podziale administracyjnym.  Rekomendacja wojewody powinna nastąpić do końca kwietnia.

Komentarze