Nielegalnie zatrudniali cudzoziemców

26 cudzoziemców zatrudniała nielegalnie skontrolowana przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu agencja pracy z Koszalina. Nieprawidłowości dotyczyły głównie świadczenia pracy na warunkach innych niż określone w odpowiednich oświadczeniach.

Zakończoną kontrolą objęto w sumie 51 obcokrajowców. Najczęstszym naruszeniem przepisów była praca na warunkach innych niż określone w oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy (mniejsza godzin pracy w miesiącu), tym samym bez odpowiedniego zezwolenia na pracę. Cudzoziemcy zajmowali się pakowaniem towarów. Według strażników granicznych nie zostały też dotrzymane terminy powiadomienia wojewody i powiatowego urzędu pracy o zakończeniu, podjęciu bądź niepodjęciu przez cudzoziemców pracy. Wobec pracodawcy zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie, konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia.

Komentarze