Niepełnosprawne dzieci nadal otrzymają pomoc

W czwartek 14 kwietnia 2022 roku Minister Edukacji i Nauki podpisał ze starostą kołobrzeskim Tomaszem Tamborskim umowę na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem”, w ramach którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu będzie realizować zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze naszego powiatu.

– Na lata 2022-2026 otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 4 055 700 złotych. Zostanie ona przeznaczona na kompleksową i wieloetapową pomoc dziecku niepełnosprawnemu od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. Bardzo się cieszę, że program będzie kontynuowany przez naszą poradnię. – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Komentarze