Nowa ekopracownia przyrodnicza w Sienkiewiczu

W Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu uroczyście otworzona została dziś nowa ekopracownia przyrodnicza.

Oficjalnego otwarcia pracowni dokonali uczniowie oraz starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski wraz z prezesem WFOŚiGW w Szczecinie Markiem Suboczem i dyrektorem szkoły Katarzyną Karaźniewicz-Deczyńską. Wśród zaproszonych gości byli: poseł na Sejm RP Marek Hok, senator RP Janusz Gromek, zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu i marketingu Jarosław Deczyński oraz komendant Społecznej Straży Rybackiej Andrzej Skwarek.

Od dzisiaj uczniowie „Sienkiewicza” mogą poznawać tajniki przedmiotów ścisłych oraz uczyć się o ochronie przyrody i zielonej energii w nowoczesnej pracowni przyrodniczej. Podczas pierwszej lekcji pokazowej młodzież oraz zaproszeni goście przeprowadzili obserwację mikroskopową na skórce cebuli. Cieszę się, że dzięki pracowni oraz zakupionym pomocom dydaktycznym została stworzona możliwość zaangażowania dużej liczby uczniów w działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony przyrody. Zajęcia będą opierały się na aktywnym zaangażowaniu młodzieży poprzez warsztaty terenowe, możliwość dokonywania badań, spotkań z działaczami instytucji i pracownikami naukowymi. – mówi starosta Tomasz Tamborski.

Ekopracownia powstała w ramach programu „Eko-Pracownia”, finansowana ze środków Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szkoła na to zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 811,52 złotych, przy wkładzie własnym wynoszącym 5 475,79 złotych.

 

Komentarze