Nowe auto dla domu dziecka

W ubiegłą środę starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski przekazał na potrzeby działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gościnie kluczyki do 7-osobowego samochodu marki Dacia Logy.

Samochód ten był dotychczas użytkowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, które w ramach współpracy z nową jednostką organizacyjną pomocy społecznej zaoferowało wsparcie w postaci nieodpłatnego przekazania jednego z trzech samochodów będących na stanie jednostki. Aktualnie w placówce przebywa 9 podopiecznych. Nowy pojazd będzie służyć do dowożenia dzieci do szkół, placówek ochrony zdrowia, ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek terapeutycznych czy specjalistycznych poradni. Wykorzystywany będzie również do organizacji wyjazdów rekreacyjnych dla wychowanków podczas wakacji i dni wolnych od nauki – mówi starosta Mirosław Tessikowski.

Kluczyki do auta starosta kołobrzeski przekazał dyrektorowi placówki Jackowi Pawłowskiemu.

 

Komentarze