Nowi w kołobrzeskiej policji

Dzisiaj 6 nowych funkcjonariuszy złożyło przysięgę, służenia Ojczyźnie i społeczeństwu.
W auli Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu nowo przyjęci funkcjonariusze w obecności komendanta powiatowego policji w Kołobrzegu insp. Dariusza Hoca wypowiedzieli słowa Roty składając uroczyste ślubowanie. Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu, w krótkim wystąpieniu pogratulował i podziękował młodym funkcjonariuszom wyboru naszej formacji. Podkreślił też, że służba jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Zaznaczył również, że daje ona dużo satysfakcji oraz możliwości rozwoju zawodowego. Z uwagi na panującą pandemię uroczystość odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym oraz przy minimalnym udziale funkcjonariuszy.

Komentarze