Nowy instytut promocji? „Tak”, ale pod pewnymi warunkami

W porządku najbliższej sesji Rady Miasta Kołobrzeg pojawił się punkt dotyczący utworzenia kolejnej instytucji kultury w naszym mieście – Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji. Z informacji, które do radnych dotarły, jest to pomysł ujęcia w ryzy części działań z obszaru kultury, którym można nadać charakter produktów promocyjnych. Instytut będzie miał za zadanie inicjowanie i koordynowanie szeregu działań skojarzonych z projektem Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Ktoś mógłby zadać pytanie, po co tworzyć kolejny podmiot, skoro zadania na niego nałożone mogą być z powodzeniem realizowane przez Regionalne Centrum Kultury, czy Biuro Prezydenta Miasta?

Na początku tej kadencji prezydent Anna Mieczkowska zaproponowała przeniesienie zadań związanych z promocją miasta, do RCK. Zarówno w mojej, jak i ocenie innych radnych naszego klubu, zamiar ten pozbawiony był logicznego uzasadnienia. Uważaliśmy, że kwestie promocji, w natłoku różnych zadań RCK, po prostu utoną lub staną się drugoplanowe. Doświadczenie pokazywało, że tak ważna dziedzina, jak promocja miasta, powinna strukturalnie być blisko prezydenta miasta i jego bezpośredniego zaplecza. RCK nie wydawał nam się właściwym miejscem. Do dziś zdania nie zmieniłam.

Dlatego obecna propozycja wydaje się być krokiem, który może rozwiązać moje wątpliwości. Pod kilkoma oczywiście warunkami. Po pierwsze, nowa instytucja musi skupić się na pryncypiach, a nie na drobiazgach. Po drugie, na czele stanie osoba, która nie tylko zna miasto i jego mieszkańców, ale zna uwarunkowania środowiska, ludzi w kraju, którzy pracują w obszarze promocji, świat mediów i nie jest zaangażowana w lokalne koterie polityczne. W RCK na stanowisku dyrektorskim pracuje pani, która spełnia te kryteria. No i po trzecie, będzie to instytucja, która na realizację swoich projektów, w dużej mierze będzie pozyskiwała środki zewnętrzne i stanie się liderem w naszym regionie. Pod tymi warunkami będę skłonna poprzeć jej utworzenie i będę do tego namawiała kolegów z naszego klubu radnych.

Karolina Szarłata-Woźniak

Klub Radnych „Koalicja Samorządowa”

fot. Karol Skiba

Komentarze