Nowy klub w Radzie Miasta

Do Biura Rady Miasta wpłynął wniosek dotyczący utworzenia nowego klubu w RM.

Jego nazwa to „Klub Radnych Niezależnych”. Członkami nowej formacji zostali radni, którzy w ostatnim czasie pozostawali bez klubu, ale w trwającej kadencji należeli do innych lub współtworzyli własne. Przewodniczącym został Jacek Woźniak, będący wcześniej liderem Obywatelskiego Kołobrzegu. W nowym klubie jest też Karolina Szarłata-Woźniak, również wcześniej należąca do OK, a także  Krzysztof Plewko, który w ostatnim czasie rozstał się z PiS oraz Dariusz Zawadzki, będący na początku kadencji nawet przewodniczącym Kołobrzeskich Razem.

POP

Fot. Archiwum

Komentarze