Nowy parking ułatwi łączenie podróży pociągiem i samochodem

Mieszkańcy Kołobrzegu, ale i Koszalina,  Świdwina, Recza, Złocieńca i Radziszewa zyskają lepsze możliwości codziennych dojazdów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na budowę parkingów w sąsiedztwie stacji i przystanków kolejowych, które umożliwią wygodne łączenie podróży autem i koleją. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują parkingi, na terenach bezpośrednio sąsiadujących ze stacjami i przystankami kolejowymi, które zapewnią mieszkańcom wygodne przesiadki do pociągów w siedmiu lokalizacjach: Koszalin Politechnika, Koszalin Wschodni, Kołobrzeg Wschodni, Świdwin Zamek, Recz Pomorski, Radziszewo oraz Złocieniec. Przewidziano również dodatkową przestrzeń do parkowania rowerów. Pomiędzy parkingiem a peronami powstaną wygodne ciągi komunikacyjne, przygotowane tak, by mogły z nich korzystać osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Całość zostanie oświetlona latarniami działającymi w energooszczędnej technologii LED.

Dzięki rządowemu Programowi Przystankowemu skutecznie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym. Dostęp do wygodnej, bezpiecznej kolei to nowoczesne perony, ale i parkingi, gdzie można zostawić samochód i przesiąść się do pociągu. Stąd inwestycje takie jak ta, która zapewni mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego lepsze dojazdy. Z efektów naszych działań oraz z inwestycji zarządcy infrastruktury korzystają już mieszkańcy wielu regionów – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dzięki rządowym programom realizowane są liczne projekty inwestycyjne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. W setkach miejscowości w Polsce przybliżamy kolej mieszkańcom i ułatwiamy do niej dostęp. Podróżni zyskują lepsze możliwości komunikacyjne i warunki podróżowania – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Nowe parkingi w 7 lokalizacjach

  • Parking w sąsiedztwie przystanku osobowego Koszalin Wschodni powstanie przy ul. Na Skwierzynkę. Będzie posiadał 30 stanowisk postojowych, w tym 2 stanowiska dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
  • Parking w sąsiedztwie przystanku osobowego Koszalin Politechnika powstanie przy ul. Na Skarpie. Będzie posiadał 60 stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
  • Parking w sąsiedztwie przystanku osobowego Kołobrzeg Wschodni powstanie przy ul. Tarnowskiego. Będzie posiadał 70 stanowisk postojowych, w tym 3 stanowiska dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

  • Parkingi w sąsiedztwie przystanku osobowego Świdwin Zamek powstaną przy ul. Szczecińskiej i ul. Poznańskiej. Będą posiadały łącznie 14 stanowisk postojowych, w tym 2 stanowiska dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
  • Parkingi w sąsiedztwie przystanku osobowego Recz Pomorski powstaną od strony ul. Kolejowej. Będą posiadały łącznie 16 stanowisk postojowych, w tym 2 stanowiska dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
  • Parking w sąsiedztwie przystanku osobowego Radziszewie powstanie przy ul. Topolowej. Będzie posiadał 6 stanowisk postojowych, w tym 1 stanowisko dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
  • Parkingi w sąsiedztwie stacji Złocieniec powstaną przy ul. Dworcowej. Będą posiadały łącznie 32 stanowiska postojowe, w tym 3 stanowiska dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

 

Komentarze