O drogach ciąg dalszy – Dzielnica Zachodnia i Radzikowo

Mój poprzedni felieton poruszył część mieszkańców Dzielnicy Zachodniej. Nie zamierzam nikogo uspokajać. Prawda wyjdzie w praktyce, czyli na ulicach. Podtrzymuję swoje wcześniejsze słowa, że nowa organizacja ruchu na końcówce ulicy Jedności Narodowej utrudni życie mieszkańcom miasta. Dopuszczam też do siebie myśl, że być może trzeba będzie korygować wyremontowany odcinek ulicy. Dziś jednak zajmę się kolejnym problemem tej dzielnicy, którego rozwiązanie zapowiadane było od dawna, ale do dziś nie zostało zrealizowane. Mam tu na myśli połączenie ulicy Jasnej z ulicą Wylotową, z możliwością uwzględnienia również ulicy Rolnej. Z pewnością realizacja tego połączenia rozluźni ruch samochodów w dzielnicy. Wiem, że nie jest to proste do zrealizowania, ale musi być, jeżeli poważnie myślimy o rozwiązaniu problemów komunikacyjnych. Nawet, gdyby założyć, że odcinkiem tym nie mogłyby poruszać się samochody ciężarowe i gdyby trzeba było zastosować przepisy specustawy drogowej, która pozwala na wywłaszczenie z nieruchomości, na cele budowy drogi. Lub spełnić inne, nawet trudne i kosztowne uzgodnienia z instytucjami, które zgodnie z przepisami mają prawo wypowiedzieć się co do zamierzenia. Nie możemy dłużej tego odkładać.

Drugim tematem o charakterze drogowym jest sprawa, którą zgłosili mi mieszkańcy Radzikowa. W sezonie i w godzinach szczytu Radzikowskim wąskim gardłem jest Rondo Solankowe (u zbiegu ulic Starynowskiej i Grzybowskiej). Propozycją, która już kiedyś była zgłoszona, ale wymagałaby uzyskania zgody Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, jest wybudowanie łącznika, czy może przedłużenia ulicy Toruńskiej, od Ronda Borowinowego, do ulicy Grzybowskiej, obok stacji paliw. Tam, gdzie dziś czasami parkują samochody ciężarowe. Nawet jako droga z jednym kierunkiem, w stronę ulicy Grzybowskiej. Ominięcie Ronda Solankowego pomoże rozładować korki. Koszt tego rozwiązania musiałoby ponieść miasto, ale warto spróbować.

Karolina Szarłata – Woźniak

Klub Radnych „Koalicja Samorządowa”

Komentarze