O planowanej modernizacji psich wybiegów słów kilka

Od lat coraz większą popularnością cieszą się miejsca do zabaw ze swoimi pupilami, potocznie zwane psimi wybiegami. Pierwszy psi wybieg w Kołobrzegu powstał przy ulicy Okopowej, następne były psi wybiegi w Podczelu oraz w dzielnicy Ogrody o który zabiegałem osobiście w 2018 roku. Udało nam się go zrealizować ze środków rady osiedla (za kwotę jedynie 30 000 zł!) przy wsparciu Urzędu Miasta Kołobrzeg. Po latach eksploatacji psich wybiegów nadszedł czas ich modernizacji. Urządzenia zabawowe zostały już dość mocno wyeksploatowane, miejsca spotkań z pupilami należy również doświetlić. Prezydent Anna Mieczkowska w ubiegłym roku wyremontowała pierwszy psi wybieg przy ulicy Okopowej. Pojawiły się tam nowe urządzenia tj. obręcze, płotki, slalomy, różnego rodzaju tunele, a wkrótce plac ten zostanie oświetlony. W planach na najbliższe lata jest modernizacja dwóch kolejnych psich wybiegów, w dzielnicy Ogrody oraz w Podczelu, które mają zostać zaaranżowane na nowo. Liczę że na etapie planowania modernizacji psich wybiegów włączą się w prace środowiska prozwierzęce, które najlepiej wiedzą jak zagospodarować przestrzeń dla naszych czworonożnych pupili. Na pewno w dzielnicy Ogrody niezbędne będzie wykonanie odwodnienia całego terenu rekreacyjno – sportowego w tym również terenu psiego wybiegu. To wiemy już dzisiaj, po latach doświadczeń z tym terenem. Jestem przekonany, że radni następnej kadencji zaplanują na ten cel środki w następnych budżetach Gminy Miasto Kołobrzeg i w przyszłych latach będziemy cieszyć się nowymi psimi wybiegami we wschodniej części naszego miasta.

Kamil Barwinek

Klub Radnych Nowy Kołobrzeg

Komentarze