Obiecali pomoc dla producentów chryzantem

Bartosz Jesiak, producent chryzantem, przygotował w tym roku dla kupujących 3 tysiące sztuk kwiatów. Kiedy dowiedział się, że cmentarze w tym roku z powodu pandemii od 31 października do 2 listopada zostaną zamknięte, nie krył rozgoryczenia.

– Nie będę ukrywał, że decyzja nas zaskoczyła i zdenerwowała. Ludzie co prawda przyjeżdżają i kupują, ale straty zapewne i tak będą – opowiada mężczyzna. Przepiękne, wielokolorowe chryzantemy od B. Jesiaka można kupić w Gościnie przy ul. Kolejowej 26 i w Niekaninie przy ul. Lipowej 47.

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową.Przewidziano ją dla mikroprzedsiębiorstworaz małych albo średnich przedsiębiorstw, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie od 31 października do  2 listopada poniosły straty. Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z takiego wsparcia, przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do piątku, 6 listopadado kierownika Biura Powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosi informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Zainteresowane podmioty przygotowują zgłoszenia, w których określą liczbę chryzantem, które zamierzają odebrać. Deklarację taką należy przekazać do 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot. Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu. Chryzantemy, które nie zostaną odebrane do 16 listopada 2020 r. muszą zostać niezwłocznie oddane podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Posiadacz chryzantem dokumentuje oddanie kwiatów takiemu podmiotowi w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającej informację o liczbie przekazanych chryzantem. Jest to bardzo istotne, ponieważ zarówno potwierdzenie odbioru odebranych chryzantem, jak i potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako odpady  musi zostać dostarczone do kierownika biura powiatowego do 30 listopada 2020 r. Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tego wsparcia. Planuje się, że  pomoc będzie wypłacona do31 grudnia 2020 r.

Szczegóły na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/w-zwiazku-z-zamknieciem-cmentarzy-producenci-i-sprzedawcy-chryzantem-doniczkowych-beda-mogli-ot.html.

Anna Buchner-Wrońska

Komentarze