Od 1 lipca można składać wnioski o „300 plus”

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu “Dobry Start”, czyli tzw. 300 plus na wyprawkę szkolną. Dokumenty można wysłać tylko elektronicznie. Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Program “Dobry start” to 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka, które się uczy. Od roku szkolnego (2021/2022) to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie „300 plus”. Rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia, które jest niezbędne do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Złożenie go do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Wniosek można przesłać tylko elektronicznie – przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE ZUS kreator poprowadzi użytkownika krok po kroku. W ten sposób rodzic uniknie błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy i numer telefonu – czyli informacje, które będą potrzebne do kontaktu. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń będą przekazywane elektronicznie. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek wpłynął przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie.

Komentarze