Odcinek drogi S11 z Koszalina do Boblic otwarty

Budimex zakończył w terminie budowę 16,8-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej pomiędzy Koszalinem, a Zegrzem Pomorskim. Odcinek połączy  biegnącą z Górnego Śląska trasę S-11 z S6, czyli drogę ze Szczecina do Trójmiasta. W ramach inwestycji generalny wykonawca wybudował dwupasmową jezdnię oraz liczne obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty i estakady. Powstała także infrastruktura służąca ochronie środowiska, w tym przejścia dla zwierząt. Odcinek wykonano w systemie projektuj i buduj. Wartość kontraktu wyniosła 471 mln złotych netto.

– ‎„To niezwykle radosny dzień, w którym możemy otworzyć tak długi odcinek z Koszalina do Boblic. Ta wielka droga ‎współpracuje z mniejszymi, z poprawą jakości życia‎. S11 to droga życia dla Pomorza Środkowego, dla ‎północnej Wielkopolski. Wspaniała ‎droga dzięki której będzie więcej miejsc pracy, będzie lepszy rozwój tych ‎ziem, zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą po prostu mogli cieszyć się ‎lepszym życiem‎” – powiedział ‎Mateusz Morawiecki,  Prezes Rady Ministrów.‎

Oddajemy trzy odcinki, na ‎których część swojego życia spędzili wykonawcy projektu, projektanci, wszyscy ci, ‎którzy organizowali ‎budowę, ale dzięki temu polskim kierowcom udostępniamy drogę bezpieczną i ‎komfortową. Dziękuję wykonawcom, dziękuję nadzorowi, dziękuję ‎kooperantom generalnych wykonawców.‎ Trzeba ‎‎wiedzieć, że w Polsce realizują inwestycje firmy, które tutaj się już zakorzeniły‎”- powiedział Andrzej ‎Adamczyk, minister infrastruktury.

Zrealizowany przez Budimex odcinek S11 rozpoczyna się z kierunku północnego węzłem Koszalin Zachód, a kończy na południu węzłem Zegrze Pomorskie i jest częścią 40-kilometrowej drogi ekspresowej biegnącej z Koszalina do Bobolic. Inwestycje zrealizowano w 27 miesięcy od rozpoczęcia prac.

Droga ekspresowa S-11 to jedna z najważniejszych inwestycji w Polsce. 550-kilometrowa trasa biegnąca przez województwa śląskie, opolskie, wielkopolskie oraz łódzkie nie tylko skróci, ale też poprawi bezpieczeństwo podróżowania do Trójmiasta i Szczecina oraz kurortów wypoczynkowych środkowego wybrzeża Bałtyku. S-11
to także ważna inwestycja z punktu widzenia gospodarki – połączenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z portami woj. zachodniopomorskiego pozytywnie wpłynie
na aktywizację gospodarczą tej części kraju.

– Jako generalny wykonawca, od kilkudziesięciu lat bierzemy udział w kluczowych inwestycjach, które odmieniły obraz polskiej infrastruktury. Jesteśmy dumni, że także newralgiczna dla regionu trasa S-11 powstaje przy naszym udziale. Zdając sobie sprawę, jak ważna jest jej rola w krwioobiegu polskiej gospodarki dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ukończyć prace w terminie i udało nam się to – mówi Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego w Budimex S.A.

– Inwestycje infrastrukturalne, ze względu na swoją skalę i istotność, mają swoje szczególne wymagania. Do każdej z nich podchodzimy z należytą starannością, również na etapie kompletowania zespołu. Zespół budowlany i kontraktowy, które realizował to zadanie jest jednym z najbardziej doświadczonych w naszej firmie w realizacji trudnych kontraktów drogowych ‎– dodaje ‎Robert Jastrzębski, Dyrektor Kontraktu w Budimex S.A.

W ramach kontraktu na wykonanie odcinka drogi ekspresowej S-11 pomiędzy Koszalinem, a Zegrzem Pomorskim, Budimex zrealizował dwujezdniową drogę z rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, obiekty inżynierskie (wiadukty, mosty i estakady), drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego, miejsca obsługi podróżnych, systemy odwodnienia. Przebudowane zostały także drogi publiczne, sieci elektroenergetyczne i wodociągowe.

Budimex realizuje co czwarty kilometr drogi ekspresowej i autostradowej w Polsce. 80%, z powierzonych firmie inwestycji oddawane jest przed czasem. W sierpniu br. ukończono budowę 4-kilometrowej obwodnicy Szczecina na 7 miesięcy przed planowanym terminem. Obecnie Budimex realizuje m.in. budowę najdłuższego odcinka trasy S6 w województwie pomorskim, między Leśnicami a Bożym Polem Wielkim, 6 drogowych inwestycji o wartości 148 mln zł w Katowicach oraz kończy prace obwodnicy Sztabina, w ciągu drogi krajowej nr 8.

Komentarze