Oddział rehabilitacyjny zamknięty

Otrzymaliśmy informację z kołobrzeskiego szpitala o treści: Regionalny Szpital w Kołobrzegu informuje, że wszystkie przyjęcia pacjentów do Oddziału Rehabilitacyjnego zostają wstrzymane do dnia18 grudnia 2020 r. Powyższa sytuacja związana jest ze stanem epidemii. Personel medyczny Oddziału Rehabilitacyjnego został objęty kwarantanną oraz izolacją domową. 7 pacjentów zostanie przetransportowanych do izolatorium mieszczącego się w  SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA w Kołobrzegu. Pozostali pacjenci oddziału zostali objęci kwarantanną oraz izolacją domową. AB-W

Komentarze