Odrestaurowano rzeźbę “Matka Polka”

Zakończyły się  prace konserwacyjne rzeźby „Matka Polka” znajdującej się na kołobrzeskim Cmentarzu Wojennym.

Głównym założeniem prac konserwatorskich było przeprowadzenie zabiegów przywracających właściwości techniczne rzeźby, a także przywrócenie jej dawnych walorów estetycznych. Celem zadania było uratowanie obiektu przed zniszczeniem i powstrzymanie procesów degradacji oraz pełna kompleksowa konserwacja rzeźby, wyeliminowanie przyczyn powstałych zniszczeń przed dalszym rozwijaniem procesów destrukcyjnych.

Autorem dzieła jest artysta rzeźbiarz – Zygmunt Wujek (1938-2018). Pomnik odsłonięto podczas uroczystych obchodów 50. rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z morzem w 1995 roku. Rzeźba znajduje się na terenie kwatery kombatantów-uczestników walk 1939, Monte Cassino, Lenino i Kołobrzeg na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu. W ramach zadania wykonano także tablicę informacyjną dotyczącą rzeźby i sylwetki jej autora, z odniesieniem do historii powstania kwatery kombatantów.

Konserwacja była możliwa dzięki środkom otrzymanym przez miasto z programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej- 2023”, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 54000 zł, a łączny koszt konserwacji to 60000 zł.

Komentarze