Oficjalnie: Sunrise pozostanie w Kołobrzegu

Uchwała dotycząca dzierżawy terenów w Podczelu została przyjęta właśnie przez Radę Miasta.

Oznacza to, że organizator Sunrise Festival otrzyma tereny pod imprezę na kolejnych 9 lat. Po wielu miesiącach dyskusji oficjalnie możemy napisać już, że Sunrise pozostanie w Kołobrzegu.

Nie obyło się jednak bez uwag, które pojawiły się już na początku sesji. Piszemy o nich TUTAJ. Chodziło m.in. o oddanie terenów w trybie bezprzetargowym oraz zapisy o możliwości organizacji dodatkowych czterech imprez. W czasie dyskusji nad projektem uchwały Maciej Bejnarowicz zaznaczył, że klub PiS nadal ma wiele wątpliwości. – Kontrowersje budziła cena, kwestie środowiskowe. Do tego dochodzi kwestia odprowadzania podatków poza Kołobrzegiem – mówił Maciej Bejnarowicz, jednocześnie zaznaczając, że jego klub wstrzyma się od głosu, a odpowiedzialność za konsekwencje tej uchwały ponosi prezydent Annna Mieczkowska. Wówczas stało się jasne, że uchwała przejdzie podczas dzisiejszej sesji. Izabela Zielińska jeszcze przed głosowaniem wskazywała, że dotychczasowa umowa nie jest do końca przestrzegana, chociażby w kwestii prowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Apelowała też o równe traktowanie przedsiębiorców. W podobnym tonie wypowiadała się Agnieszka Trafas, która wskazywała, że projekt umowy zawiera wiele luk i błędów, które mogą być niekorzystne dla miasta. Zaznaczała, że jest czas na organizację przetargu na operatora tego terenu. Wiceprezydent Ewa Pełechata tłumaczyła, że w myśl umowy dzierżawca poza Sunrise Festival nie może w Podczelu zorganizować nic bez zgody urzędu.  – Urząd bierze na siebie odpowiedzialność – zapewniała i podkreślała, że urząd nie ma  nic do zarzucenia dotychczasowemu dzierżawcy w ramach obecnej współpracy.

W głosowaniu 9 radnych zagłosowało za (Bogdan Błaszczyk, Małgorzata Grotto, Przemysław Kiełkowski, Wiesław Parus, Krzysztof Plewko, Karolina Szarłata-Woźniak, Danuta Wilk, Jacek Woźniak, Dariusz Zawadzki), 8 wstrzymało się (Kamil Barwinek, Maicej Bejnarowicz, Renata Brączyk, Jacek Kalinowski, Piotr Lewandowski, Piotr Rzepka, Izabela Zielińska,  Łukasz Zięba), nikt nie był przeciw. Dwie osoby nie głosowały (Bartosz Bieńkowski, Agnieszka Trafas), a kolejne dwie nie były obecne na sesji (Artur Dąbkowski, Adam Hok).

Umowa trwać będzie 9 lat, a przedmiotem dzierżawy będzie teren o powierzchni 12,9 ha. Każdego roku dzierżawca wpłaci do kasy miasta 200 tysięcy złotych.

Jednocześnie radni przyjęli projekt uchwały autorstwa klubu Nowy Kołobrzeg w sprawie ustalenia kierunków działań dla zagospodarowania terenów w Podczelu.

 

Komentarze