Ogłoszono konkurs na w świadczenie usług wypożyczania sprzętu plażowego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ogłasza otwarty konkurs ofert na „Zagospodarowanie i dzierżawę części plaży położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg w celu świadczenia usług wypożyczania sprzętu plażowego”

 Szczegóły konkursu pod adresem: https://bip.mosir.kolobrzeg.pl/przetargi/29/87/KO_02_2024/

 Kompletną ofertę należy składać w sekretariacie MOSiR Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg w terminie do 26.03.2024 r. do godz. 9:00.

Komentarze