Okrągły milion na „Granty Strażackie 2024”

Są środki na konieczne remonty w zachodniopomorskich remizach. 15 stycznia 2024 r. staruje nabór wniosków do „Grantów Strażackich 2024”. Marszałek Olgierd Geblewicz przeznaczy z budżetu województwa na ten cel milion złotych.

To już piąta edycja naboru, dzięki któremu strażacy ochotnicy mogą zdobyć granty na prowadzenie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP oraz w ich otoczeniu.  Do tej pory dzięki programowi udało się zrealizować blisko 150 pilnych remontów, m.in. wymieniano bramy wjazdowe, odnawiano elewacje, remontowano szatnie i sale szkoleniowe.

– Kontynuujemy program grantów dla OSP z Pomorza Zachodniego. Tegoroczny budżet zwiększyliśmy o 200 tys. zł. Dzięki środkom z budżetu województwa strażacy ochotnicy mogą przeprowadzać najpotrzebniejsze prace remontowe i modernizacyjne w remizach, a także zadbać o ich otoczenie. Co ważne, zaangażowanie środków finansowych przez OSP w realizację zadania nie jest wymagane – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W tym roku do dyspozycji OSP przewidziano milion złotych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Środki będzie można przeznaczyć na wymianę instalacji elektrycznych, naprawę dachów, wymianę bram wjazdowych, odnowienie elewacji czy gruntowną modernizację szatni i sal szkoleniowych itd.

Maksymalna wartość wsparcia wynosi 20 tys. zł. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia. Oznacza to, że zaangażowanie środków finansowych przez OSP w realizację zadania nie jest wymagane. Oczekiwane jest natomiast zaangażowanie społeczne, czyli „wkład osobowy” (na poziomie 20% kwoty wnioskowanej dotacji).

O środki mogą ubiegać się Ochotnicze Straże Pożarne – realizujące zadania statutowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpisujące się w Strategię Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego województwa zachodniopomorskiego. Z zastrzeżeniem, że z tegorocznego naboru wyłączone są OSP, które otrzymały dotacje w 2023 r.

Nabór ofert prowadzony będzie elektronicznie od 15 stycznia 2024 r. do 15 lutego 2024 r. (do godz. 14) za pośrednictwem generatora Witkac.pl

Zadanie koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. WWS będzie organizował także spotkania informacyjne dla OSP.

Więcej informacji na stronie WWW Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz w serwisie wzp.pl (zdjęcia):

Komentarze