OSP Gościno z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym

Ochotnicza Straż Pożarna w Gościnie ma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. To MAN GBA o wartości ponad 1,1 mln zł, który poprawi bezpieczeństwo na terenie gminy Gościno. Wóz  został sfinansowany ze środków rządowych przy wkładzie własnym gminy i darowiznach od sponsorów. Dzięki temu strażacy zyskali sprzęt, który pozwoli im sprawniej reagować w sytuacji zagrożenia. Podczas uroczystości odbyło się także ślubowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej, która oficjalnie została przyjęta do grona strażackiej społeczności.

 

Komentarze