Ostatni dzień na rozliczenie przychodu

Wszyscy emeryci pobierający wcześniejsze emerytury, jak również renciści, którzy dodatkowo pracowali w 2021 r., muszą do końca lutego poinformować ZUS o przychodach. Chodzi między innymi o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też przychody z działalności gospodarczej.

Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a mieli w zeszłym roku dodatkowy przychód, muszą poinformować ZUS o kwotach tych wynagrodzeń. Mają czas do końca lutego tego roku. Rozliczenie z dodatkowego przychodu dotyczy także wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy w ubiegłym roku pracowali za granicą. Zarobki mogą pochodzić np. z prowadzenia działalności gospodarczej, umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też przychodów z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.

Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia, w ujęciu miesięcznym albo rocznym, wypłacanego świadczenia. Aby emerytura lub renta była rozliczona w najkorzystniejszy sposób, należy złożyć zaświadczenie o zarobkach osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Te dokumenty wystawiają pracodawcy. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, muszą przygotować oświadczenie samodzielnie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Kto nie musi rozliczać przychodu

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60/65 lat) mogą mieć dodatkowe przychody bez ograniczeń. Oprócz nich zarobić bez limitu mogą również niektórzy renciści. Są to osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

 

 

 

Komentarze