Ostatnia chwila na korekty dokumentów w ZUS

Jeszcze tylko parę dni zostało płatnikom składek, żeby przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 roku. Po 1 stycznia 2024 r. te korekty możliwe będą tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji.

Zbliżający się termin dotyczy korygowania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych – ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 roku. Natomiast korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za okresy od stycznia 2022 r. płatnicy mogą sporządzić i przekazać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. Po upływie tych terminów korekty mogą być zrobione tylko z urzędu przez ZUS, jedynie na koncie ubezpieczonego. Będą przygotowane na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. Na ich podstawie nie nastąpią już żadne zmiany w rozliczeniach z płatnikiem składek.

Z tego powodu warto przeanalizować dokumenty rozliczeniowe za okresy od stycznia 1999 do grudnia 2021 r., żeby ewentualnie je jeszcze poprawić. O możliwości korekty i jej nieprzekraczalnej dacie ZUS przypominał płatnikom za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Komentarze