Ostatnie dni na rozliczenie

Polski Ład wprowadził nowe terminy rozliczania składek. 20. dzień miesiąca to termin rozliczeń dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Od 2022 r. zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz jest to 5., 15. i 20. dzień miesiąca. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące.

Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe (m.in. urzędy gmin, miast) rozliczają się w tym samym terminie – do piątego dnia następnego miesiąca.

Dla płatników składek, którzy posiadają osobowość prawną, m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji, itp. – będzie to termin do 15. dnia następnego miesiąca. Natomiast do 20. dnia kolejnego miesiąca, będzie terminem dla pozostałych płatników, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej.

Do końca 2021 r. osoby, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą (odprowadzają składkę wyłącznie za siebie), opłacały należności nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. W 2022 r. termin ten uległ wydłużeniu do 20. dnia.

Zmiany dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, które są rozliczane w dokumentach za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Więcej informacji jest na stronie internetowej: www.zus.pl.

Komentarze