Ostrzegają przed osobami podszywającymi się pod pracowników pomocy społecznej

Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników pomocy społecznej

W związku z informacjami od mieszkańców Kołobrzegu o osobach podszywających się pod pracowników Centrum i próbujących dostać się do mieszkań, ponownie informujemy, że pracownicy pomocy społecznej, tj. pracownicy socjalni, asystenci rodziny i opiekunki posiadają legitymacje służbowe lub identyfikatory ze zdjęciem, które okazują przy wejściu do Państwa mieszkań.

Staramy się także o wcześniejsze telefoniczne umawianie wizyt naszych pracowników
w Państwa miejscu zamieszkania.

Osoby powołujące się na pomoc społeczną, które nie okażą legitymacji lub identyfikatora nie są pracownikami CUS w Kołobrzegu i prawdopodobnie próbują dokonać oszustwa lub kradzieży w Państwa mieszkaniach. Na niebezpieczeństwo narażone są szczególnie osoby starsze, samotne lub niesamodzielne.

Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczone zaufanie do osób nieznajomych.

Wizytę pracownika Centrum Usług Społecznych w Kołobrzegu można zweryfikować kontaktując się telefonicznie z odpowiednim działem Centrum:

  • wizyty pracowników socjalnych w rodzinach osób dorosłych

– tel. 94 35 52 306 lub 94 35 52 305

  • wizyty pracowników socjalnych i asystentów rodziny w rodzinach z dziećmi

– tel. 94 35 52 339 lub 94 35 52 309

  • wizyty opiekunek – tel. 94 35 52 329
  • sekretariat CUS – tel. 94 35 52 300.

 

Komentarze