Pamiętajcie o zmianach organizacji ruchu przy cmentarzu

Mieszkańcy wybierający się przez cały weekend na cmentarz w Kołobrzegu powinni pamiętać o zmienionej organizacji ruchu.

Zmiany będą obowiązywać od 30 października od godz. 15.00 do 2 listopada do godziny 7.00. – Zmieniona zostanie organizacja ruchu w obrębie ulicy Świętego
Wojciecha, która podobnie jak w latach ubiegłych będzie ulicą jednokierunkową od ulicy 6 Dywizji Piechoty w stronę Starynowskiej z ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Takie ograniczenie prędkości będzie również obowiązywać od skrzyżowania ulicy Europejskiej z 6 Dywizji Piechoty – wyjaśnia Janusz Kobylak z wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Odcinek objęty ograniczeniem prędkości będzie więc nieco krótszy, gdyż
zazwyczaj obowiązywał on od skrzyżowania z ul. Artyleryjską.

W okolicach cmentarza należy spodziewać się nie tylko większego ruchu, ale też intensywniejszych kontroli policji. Mundurowi sprawdzać będą nie tylko trzeźwość, ale i stan techniczny pojazdów.

Komentarze