Parking wielopoziomowy w porcie? Jest oferta

Każdy parking w Kołobrzegu, to inwestycja mocno wyczekiwana przez kierowców.

Jest duża szansa na to, że dojdzie do realizacji kolejnego dużego parkingu wielopoziomowego.

Dziś otwarto oferty na realizację takiej inwestycji w porcie. To wyjątkowa inwestycja zarówno dla Zarządu Portu Morskiego,  jak i dla miasta. Dla spółki, ponieważ jest to pierwsze postępowanie jakie przeprowadzono w oparciu o zasady partnerstwa między prywatnym i publicznym podmiotem. Dla miasta, ponieważ może rozwiązać kluczowe problemy komunikacyjne dzielnicy portowej. Spółka przygotowywała się do tej inwestycji od ponad dwóch lat, a samo postępowanie rozpoczęto w lipcu 2022 roku. Ideą inwestycji jest wybudowanie przez podmiot prywatny wielopoziomowego parkingu przy ulicy Portowej i zarządzanie nim przez określony czas. Cały koszt wybudowania parkingu ponosi podmiot prywatny, spółka w ramach umowy udostępnia teren pod budowę i zarządzanie parkingiem. Po zakończeniu umowy wybudowany obiekt przejdzie na własność ZPM. Do Spółki wpłynęła jedna oferta firmy Interparking Polska Sp. z o.o., międzynarodowego operatora parkingów działającego w 9 krajach. Teraz oferta będzie weryfikowana i jeśli spełni wszystkie wymogi, zawarta zostanie umowa. Powstanie parkingu możliwe jest w okresie 24 miesięcy.

Komentarze