Petycja w sprawie kortów. W tle obawa o przyszłość obiektu

Dzierżawca kortów tenisowych zwrócił się kołobrzeskiego magistratu z petycją dotyczącą zbliżającego się przetargu na prowadzenie obiektu.

Zwraca on uwagę na punkty, które jego zdaniem powinny być dopisane do warunków przetargu. Chodzi o doświadczenie w prowadzeniu działalności sportowej w formie prowadzenia obiektu sportowego (korty tenisowe) oraz klubu sportowego przez minimum 3 lata w ciągu ostatnich 10 lat i posiadanie w tym czasie licencji klubowej Polskiego Związku Tenisowego. Drugim kryterium jest wymóg stworzenia minimum dwóch nowych kortów całorocznych przez inwestycję w ogrzewaną halę pneumatyczną montowaną corocznie w okresach zimowych.

Do listu przekazanego władzom miasta i mediom dzierżawca dołączył petycję podpisaną przez 232 osoby, w tym rodziców ćwiczących na kortach oraz samych użytkowników obiektu. W piśmie można odczytać niepokój o dostępność i jakość usług, którą może wprowadzić nowy ajent obiektu.  – Z uwagi na niepokojące sygnały mówiące o tym, że przetargiem zainteresowanych jest wiele osób nieposiadających jakiegokolwiek doświadczenia w prowadzeniu obiektu sportowego, czy klubu tenisowego, czy też szkolenia tenisowego w zorganizowanej strukturze klubu sportowego, czujemy się w obowiązku powiadomić o tym opinię publiczną – zaznacza Sławomir Klimaszewski, obecny dzierżawca.

Do pisma już odniósł się Urząd Miasta.  – Do Prezydenta Miasta oraz Biura Rady Miasta wpłynęło pismo od grupy osób – m.in. użytkowników kortów tenisowych, wskazujące że jest to petycja dotycząca potrzeby ustalenia szczególnych warunków dzierżawy terenu, na którym zlokalizowane są korty tenisowe w Kołobrzegu. Petycja zostanie rozpoznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Jednakże pismo to nie wpływa na prowadzony, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przetarg nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości (na okres 9 lat) w postaci działki nr 3 obręb 5 położonej przy ul. Sikorskiego w Kołobrzegu – czytamy w komunikacie magistratu.

Przetarg na korty odbędzie się w najbliższy czwartek. Z tłumaczeń urzędników, jak i samych radnych wynika, że zaproponowana formuła przetargu ma pozwolić miastu na osiągnięcie wyższej kwoty z dzierżawy obiektu. Taka taktyka sprawdziła się choćby ostatnio w przypadku licytacji terenów, na których mieści się camping.

Komentarze