Pięciu wykonawców chce realizować obwodnicę Szwecji

W przetargu na zaprojektowanie obwodnicy w ciągu DK22, omijającej Szwecję, wpłynęło pięć ofert. Kwoty zaproponowane przez wykonawców wahają się od 60,72 mln zł mln zł do 69,78 mln zł. Złożone oferty zostaną sprawdzane, a następnie wskażemy najkorzystniejszą z nich.

Zestawienie ofert

  • Budimex: 60 721 508,4 zł
  • Konsorcjum Kobylarnia i Mirbud: 63 668 490 zł
  • PORR: 64 790 778,90 zł
  • Konsorcjum Colas i Most: 65 868 092,27 zł
  • Konsorcjum Pol Dróg Drawsko Pomorskie i Want: 69 783 022,08 zł

Kosztorys GDDKiA: 64 045 325 zł

Terminy i kryteria

Przetarg na realizację obwodnicy Szwecji został ogłoszony 16 sierpnia tego roku. Inwestycja będzie realizowana w formule projektuj i buduj. Wykonawca będzie miał 17 miesięcy na projektowanie wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), przy czym wniosek o wydanie decyzji ZRID będzie musiał być złożony w ciągu 10 miesięcy. Na realizację robót przewidziano 15 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Kryteria oceny ofert to:

  • 55 proc. cena,
  • 30 proc. – przedłużenie okresu gwarancji na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem,
  • 10 proc. przedłużenie okresu gwarancji na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze,
  • 5 proc. – zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego.

Prace przygotowawcze

Umowa na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Szwecji została podpisana w czerwcu 2020 roku. Firma projektowa Trasa z Poznania opracowała Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Do przygotowania dokumentacji niezbędna była inwentaryzacja przyrodnicza, dlatego specjaliści sprawdzili dokładnie w terenie, jakie siedliska flory i fauny występują w miejscu planowanej inwestycji. Zostały wykonane analizy techniczne i ekonomiczne dla każdego z wariantów.  

W grudniu ubiegłego roku w decyzji środowiskowej został wybrany przebieg obwodnicy. Spośród trzech wariantów wskazany został wariant C, w podwariancie 2, omijający Szwecję od południa.

Wydanie decyzji środowiskowej umożliwiło wykonanie szczegółowych badań podłoża, w tym wierceń i sondowań. Dokumentacja koncepcyjna uszczegółowiła też rozwiązania projektowe. Zakończenie fazy przygotowawczej umożliwiło opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), który jest podstawą do realizacji inwestycji w formule Projektuj i buduj.

Przebieg obwodnicy

Obwodnica, położonej tuż przy granicy woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego Szwecji, będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Droga będzie przecinać rzekę Pilawa, na której planowana jest budowa mostu o długości 78 metrów. Będzie on również pełnił funkcję dolnego przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji powstaną także dwa wiadukty dla dróg lokalnych nad obwodnicą. Połączenie z obecną DK22 od strony Wałcza planowane jest w formie skrzyżowania, natomiast od strony Jastrowia będzie to rondo.

Programu budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic poza obwodnicą Szwecji znajduje się jeszcze osiem inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 oraz Szczecinka w ciągu DK20 podpisaliśmy w 2021 roku umowy na realizację w formule Projektuj i buduj. W drugiej połowie ubiegłego roku na tych inwestycjach ruszyły roboty budowlane.

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 został opracowany projekt budowlany i w tym roku uzyskana decyzja ZRID. Inwestycja planowana jest do realizacji wspólnie z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic (nowy węzeł łączący A6 z DK13).

Dla obwodnic na DK22 Wałcza i Rusinowa decyzje środowiskowe zostały uzyskane już w ubiegłym roku. W maju tego roku zostały uzyskane decyzje dla obwodnic Stargardu i Złocieńca na DK20.  Jako ostatnia ze wszystkich zachodniopomorskich inwestycji z Programu 100 obwodnic na początku sierpnia decyzję środowiskową uzyskała obwodnica Człopy w ciągu DK22.

Komentarze