Pieniądze na sport podzielone – kto dostał najwięcej?

3 miliony 200 tysięcy złotych przeznaczył Urząd Miasta na dotacje celowe dla klubów i stowarzyszeń sportowych.

Jest to kwota o 200 tysięcy mniejsza, niż przed rokiem. Komisja złożona z przedstawicieli Rady Miasta, pracowników Urzędu Miasta i MOSiRu wypracowała propozycje podziału tych kwot na rzecz klubów i stowarzyszeń, które złożyły wnioski, i ubiegały się o dotacje. Zgodnie z określonymi przez władze miasta założeniami 55% ogólnej puli pieniężnej mogło zostać przeznaczone na sport profesjonalny, 42% na sport młodzieżowy, a 3% na sporty wodne.

Z uwagi na fakt, że w tegorocznym budżecie środki są niższe niż w ubiegłorocznym część dotacji – głównie na sport profesjonalny jest na niższym poziomie. Kto dostał największą dotację? Tradycyjnie na czele listy znajduje się MKP Kotwica Kołobrzeg. Wysokie dotacje otrzymały też: MUKS Kotwica 50 (koszykówka) i Akademia Piłkarska Kotwica. Pełną listę wraz z wysokością dotacji publikujemy poniżej.

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa zadania publicznego

Wysokość dotacji na 2021 r.

Z tego:

merytoryka

obiekty sportowe

1.

Klub Tenisa Stołowego Kołobrzeg

Rozwój i promocja tenisa stołowego
w Kołobrzegu

13.000,00 4.000,00 9.000,00

2.

Szkoła Taekwon-do ITF HOSINSUL

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w dyscyplinie Taekwon-Do ITF poprzez szkolenie sportowe i uczestnictwo w rywalizacji sportowej

10.000,00 5.000,00 5.000,00

3.

Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników MEWA

Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu łucznictwa

100.000,00 70.000,00 30.000,00

4.

UKS Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai

Promocja sportu i aktywnego stylu życia mieszkańców Miasta Kołobrzeg oraz osiąganie wysokich wyników sportowych członków klubu poprzez udział we współzawodnictwie sportowym. Wspieranie dalekowschodnich sztuk walki w mieście Kołobrzeg

20.000,00 7.000,00 13.000,00

5.

Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM

Zadanie z zakresu rozwoju sportu

110.000,00 110.000,00 0,00

6.

Klub Sportowy Voodoo Team

Treningi brazylijskiego Jiu-Jitsu w formule GI (w kimonie) i NO GI (Grappling)

12.000,00 6.000,00 6.000,00

7.

Zespół Szkół Taekwon-Do ITF

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta Kołobrzeg w dyscyplinie Taekwon-Do ITF poprzez szkolenie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej

12.000,00 7.000,00 5.000,00

8.

Klub Kolarski Ziemia Kołobrzeska

Rozwój młodzieży w kolarstwie szosowym, torowym i MTB na ziemi kołobrzeskiej

30.000,00 27.000,00 3.000,00

9.

Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg

Pływanie – od uczestnika do zawodnika

80.000,00 25.000,00 55.000,00

10.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kotwica 50 Kołobrzeg (młodzież)

Zadanie z zakresu rozwoju sportu

110.000,00 60.000,00 50.000,00

11.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA 50 Kołobrzeg (I Liga Kosz.)

Prowadzenie zespołu w rozgrywkach I ligi Polskiego Związku Koszykówki

620.000,00 570.000,00 50.000,00

12.

Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (seniorzy)

Gramy w piłkę – Kołobrzeżanie Kołobrzeżanom – 2021

40.000,00 30.000,00 10.000,00

13.

Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (kobiety)

Dziewczęta i kobiety grają w piłkę … edukacja i propagowanie zdrowego stylu życia poprzez grę w piłkę nożną

170.000,00 145.000,00 25.000,00

14.

Akademia Piłkarska KOTWICA Kołobrzeg (młodzież)

Piłka nożna jest najważniejsza – edukacja i wychowanie w sporcie

250.000,00 180.000,00 70.000,00

15.

Klub Sportowy POMERANIA Kołobrzeg (dzieci)

Sportowe przedszkole

0,00 0,00 0,00

16.

Klub Sportowy POMERANIA Kołobrzeg (kobiety)

Dziewczyny na murawy

10.000,00 7.000,00 3.000,00

17.

Klub Sportowy POMERANIA Kołobrzeg (Liga Mistrzów)

Kołobrzeska Liga Mistrzów

10.000,00 3.000,00 7.000,00

18.

NORD TAURUS Kołobrzeg

Wsparcie realizacji celów statutowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju młodzieży w 2021 roku

5.000,00 5.000,00 0,00

19.

Klub Sportowy Tenis Park Kołobrzeg

Tenis – sposób na zdrowie i aktywne życie

25.000,00 25.000,00 0,00

20.

Gracie Barra Kołobrzeg

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Kształtowanie osobowości i wychowanie w duchu brazylijskiego jiu-jitsu.

38.000,00 30.000,00 8.000,00

21.

Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” – piłka siatkowa

Propagowanie uprawiania piłki siatkowej

60.000,00 40.000,00 20.000,00

22.

Uczniowski Klub Sportowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Powiat Kołobrzeski” – szachy

Popularyzacja gry w szachy

5.000,00 5.000,00 0,00

23.

Klub Sportów Gimnastycznych „ACROSPORT”

Sport trampoliną sukcesu. Akrobatyka sportowa, tumbling i skoki na trampolinie – organizacja i szkolenie dzieci oraz młodzieży w Kołobrzegu

12.000,00 6.000,00 6.000,00

24.

Klub Strzelecki Kołobrzeg

Rozwój i propagowanie sportu strzeleckiego w Kołobrzegu w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży

26.000,00 11.500,00 14.500,00

25.

Stowarzyszenie Sportowe „Nadmorski Basket Amatorski”

Kołobrzeska Amatorska Liga Koszykówki „Nadmorski Basket Amatorski”

10.000,00 1.000,00 9.000,00

26.

Uczniowski Klub Sportowy ZAPASY KOŁOBRZEG

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

60.000,00 45.000,00 15.000,00

27.

Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg

Prowadzenie profesjonalnego szkolenia i klubu sportowego w dyscyplinie pływanie oraz pływackie szkolenie dzieci i młodzieży

60.000,00 30.000,00 30.000,00

28.

Akademia Akrobatyki La Passion

Rozwijanie świadomości ruchu wśród dzieci i młodzieży poprzez akrobatykę LaPassion

25.000,00 15.000,00 10.000,00

29.

Kołobrzeska Grupa Regatowa

Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży w ramach grupy regatowej

70.000,00 68.500,00 1.500,00

30.

Kołobrzeski Szkolny Związek Sportowy

Rozwój sportu szkolnego poprzez osiągnięcie wysokich wyników sportowych, aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów sportowych

40.000,00 32.000,00 8.000,00

31.

Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (seniorzy)

Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu sportu prowadzenia drużyny sportowej – piłka nożna

1.000.000,00 850.000,00 150.000,00

32.

Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg (młodzież)

Dotacja celowa na realizację zadania: szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie – dyscyplina piłka nożna

140.000,00 90.000,00 50.000,00
Razem: 3.173.000,00

2.510.000,00

663.000,00

Fot. Karol Skiba

Komentarze