Pierwsze laptopy już rozdane

Od dzisiaj w kołobrzeskim magistracie trwa wydawanie laptopów w ramach Grantów PPGR. To program, który pozwoli wyposażyć dzieci i wnuki byłych pracowników PGR w sprzęt komputerowy. Do rąk kołobrzeżan trafi 100 laptopów.

W celu umówienia terminu odbioru urzędnicy będą się kontaktować telefonicznie.

Wstępny harmonogram poniżej:

  • Poniedziałek nazwiska wnioskodawców od A do F,
  • Wtorek od G do K,
  • Środa od L do P,
  • Czwartek od R do S,
  • Piątek od T do Ż.

Odbiór sprzętu komputerowego będzie możliwy w godzinach od 8.00 do 15.00, w piątek do 13.00 w budynku Ratusza przy ulicy Armii krajowej 12, pok. nr 2, tel. 94 35 51 583.

Do odbioru sprzętu niezbędne jest posiadanie ze sobą dowodu osobistego wnioskodawcy oraz nr PESEL dziecka.

Ponadto w przypadku, jeśli dziecko na moment odbioru sprzętu jest już pełnoletnie musi stawić się osobiście z dowodem osobistym, a na miejscu zostaną zaktualizowane oświadczenia.

W celu przekazania sprzętu komputerowego zostanie zawarta umowa nieodpłatnego przekazania sprzętu.

Realizując obowiązki sprawozdawcze przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, niezbędne będzie przekazanie raz na rok (przez 2 lata) informacji o posiadanym sprzęcie.

Komentarze