Pierwsze pociągi SKM pojadą już 2 stycznia

Od 2 stycznia 2024 r. po zachodniopomorskich torach kursować będzie więcej pociągów regionalnych. To pierwszy etap wdrażania SKM. Najwięcej udogodnień odczują mieszkańcy Goleniowa oraz miejscowości łączących to miasto ze stolicą regionu.

W projekcie rozkładu jazdy na 2024 r. Województwo Zachodniopomorskie zapewniło możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe przewozy kolejowe, których finansowanie zgodnie z założeniami projektu SKM winni zapewnić partnerzy projektu.

Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz 30 października 2023 roku wystąpił do partnerów o wyrażenie jednoznacznej deklaracji o zapewnieniu finansowania, w wysokości wynikającej z udziału finansowego określonego w Umowie Partnerstwa, dla dodatkowych pociągów planowanych od 2 stycznia 2024 r. Przedstawił przy tym projekt rozszerzenia siatki połączeń o dodatkowe pociągi do Goleniowa, Stargardu i Gryfina. Inicjatywa, wielokrotnie omawiana na forum Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miała być pierwszym możliwym do wdrożenia etapem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, do której finansowego wspierania zobowiązali się już w 2017 r. partnerzy.

W rezultacie do zawarcia stosownej umowy przystąpił tylko Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz. Z tego względu 2 stycznia 2024 r. uruchomiona zostanie pełna planowana oferta przewozów pomiędzy Szczecinem  a Goleniowem. Finansowy udział Gminy Goleniów kształtuje się na poziomie ok. 1,97 mln zł.

–  Cieszę się, że Burmistrz Goleniowa zachował się zgodnie z zawartym porozumieniem. Mam nadzieję, że kolejne miasta podejmą podobne decyzje i przy kolejnym rozkładzie jazdy zostaną uwzględnione. Niezrozumiałym jest dla mnie natomiast, że część gmin nie wywiązała się z ustaleń określonych w studium. Na tym tle cieszy postawa Gminy Goleniów i mieszkańcy tej właśnie gminy już przy najbliższej korekcie rozkładu będą mogli korzystać z dodatkowych połączeń – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Województwo utrzyma czasowo także trzy dodatkowe pary pociągów do i ze Stargardu – w ramach środków, które przeznaczyło na wywiązanie się ze zobowiązań przyjętych w ramach Umowy Partnerów SKM. Oznacza to, że od 2 stycznia uruchamianych będzie 26,5 par pociągów w kierunku Stargardu, 29 par do Goleniowa oraz 13 par w kierunku Gryfina.

Kolejne połączenia w ramach zaplanowanej oferty SKM będą uruchamiane po zapewnieniu finansowania przez pozostałych partnerów, w terminach wprowadzania w życie kolejnych aktualizacji rozkładów jazdy. Najbliższy to 10.03.2024 r.

Środki przeznaczane przez Województwo w skali roku na rekompensatę dla operatora przewozów kolejowych przekraczają 157 mln zł (bez kosztów utrzymania taboru pokrywanych przez Województwo Zachodniopomorskie poza umową zawartą z operatorem), w tym dofinansowanie kolejowych przewozów regionalnych realizowanych dotychczas w granicach SOM pomiędzy Szczecinem a Goleniowem, Gryfinem i Stargardem,  przekracza 35 mln zł. W porównaniu z 2020 r. nakłady samorządu województwa na przewozy regionalne wzrosły o prawie 60 proc.

Komentarze