Place zabaw blisko mieszkańców

W poprzednich kadencjach władze miasta stawiały na centralne place zabaw rozmieszczone w kilku lokalizacjach w mieście i według mojej oceny takie rozwiązanie nie do końca spełniło oczekiwania mieszkańców.

Obecnie od początku kadencji wspólnie z Prezydent Miasta Anną Mieczkowską odwróciliśmy ten trend. Przy każdym planowaniu budżetu Klub Radnych Nowy Kołobrzeg składał swoje propozycje w tym zakresie m. in. zrealizowane place zabaw i miejsca rekreacji przy ul. Jedności Narodowej 66 oraz na Osiedlu Maciejówka. W tym roku oddany do użytkowania plac zabaw przy ul. S. Dubois, który charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, funkcjonalnością i otworzył nowy trend projektowania miejsc dedykowanych dla najmłodszych, czy też obecnie realizowany plac na Osiedlu Sienkiewiczowskim. Nowoczesne place sportu i rekreacji lokalizowane blisko mieszkańców to jest kierunek, który będziemy podtrzymywać. Rozwijanie infrastruktury służącej tworzeniu miejsc spędzania czasu wolnego na osiedlach, w każdej dzielnicy to wprost spełnienie oczekiwań i głosów mieszkańców, w który się wsłuchujemy. Dodam, że do przyszłorocznego budżetu złożyliśmy wnioski o zabezpieczenie środków finansowych na rewitalizację placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej, czyli w tzw. Ogródku Jordanowskim, ul. Obrońców Westerplatte, a także na przygotowanie dokumentacji projektowej i rewitalizację placu zabaw, sportu, rekreacji na Osiedlu Ogrody. Ważnym elementem każdego osiedla jest kreowanie otoczenia poprzez umiejętne planowanie, projektowanie przestrzeni wokół nas. Dlatego też przy tworzeniu koncepcji nowych miejsc, szczególną uwagę skierujemy na aranżowanie zieleni, małej architektury i infrastruktury komunalnej w najbliższym otoczeniu.

Przewodniczący Klubu Radnych

Nowy Kołobrzeg

Łukasz Zięba

Fot. Karol Skiba

Komentarze