Planujecie zostać rodziną zastępczą?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej cały czas poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki nad dzieckiem, sprawowana do momentu rozwiązania przez rodziców biologicznych sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci. – Kandydatów, którzy zgłosili się do Centrum z wnioskiem o pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz rodziny, które postanowieniem Sądu na czas trwania postępowania zostały ustanowione rodziną zastępczą, skierowano na szkolenie, które przygotuje ich do pełnienia roli rodzica zastępczego – mówi starosta Tomasz Tamborski.

Szkolenie odbywać się będzie w weekendy, począwszy od 15-16 lipca 2023 r., następnie 12-13 sierpnia i 19-20 sierpnia 2023 roku w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, przy ul. Grottgera 11.

 

Komentarze