Po 12 latach gmina Ustronie Morskie odzyskała tereny w Bagiczu

Po 12 latach Gmina Ustronie Morskie odzyskała tereny w Bagiczu o łącznej powierzchni  44 ha.

Przypomnijmy. W 2003 roku teren został oddany w użytkowanie wieczyste spółce Baltic Center Polska. Jak wynika z podjętej uchwały:   Uchwała nr XXIX/168/97 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 26 marca 1997 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bagicz na oddanym w użytkowanie wieczyste terenie miało powstać lotnisko klasy IV, muzeum lotnictwa, baza aeroklubu, zaplecze gospodarcze „Baltic Center”  i stacja paliw dla potrzeb lotniska i portu jachtowego.

Niestety, okazało się, że spółka nie podołała temu wyzwaniu i w związku z niewywiązaniem się z umowy Gmina Ustronie Morskie postanowiła rozwiązać użytkowanie wieczyste. Spór trwał 12 lat; od 2011 roku do października 2023 roku.

W piątek, 29 marca Wójt Bernadeta Borkowska i pełnomocnik spółki „Baltic Center” podpisali protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia nieruchomości, na której znajduje się lotnisko i tym samym Gmina Ustronie Morskie odzyskała 44 ha nieruchomości w Bagiczu.

 

Komentarze