Po 35 latach Andrzej Haraj odchodzi ze Szkoły Podstawowej nr 6

Andrzej Haraj nie będzie już dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6.

W “Szóstce” pracował łącznie 35 lat, a przez 30 kierował pracami szkoły jako dyrektor. W związku z tym, że z sukcesem ubiegał się o mandat radnego Rady Miasta Kołobrzeg złożył rezygnację z pracy w szkole. Poinformował o tym za pośrednictwem Facebooka. – Przyjmijcie Państwo moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły, za zrozumienie, za troskę o pomyślny rozwój dzieci, który zależy od życzliwej współpracy rodziców ze Szkołą. Dziękuję za pracę społeczną na rzecz szkoły i wszelkie wsparcie. To dzięki naszej wspólnej pracy możemy poszczycić się piękną placówką, zabezpieczającą wszelkie potrzeby dzieci. Bez Państwa pomocy na którą zawsze mogłem liczyć, byłoby to niemożliwe. Dziękuję też za wspólne bezkonfliktowe przejście przez wszystkie meandry zmian polskiej edukacji. To dla mnie ogromne wzruszenie – 35 lat pracy w SP6, w tym – 30 lat pracy na stanowisku dyrektora w tej szkole – bo tu spędziłem niemal całe swe życie zawodowe i tutaj je kończę. Czuję się tym zaszczycony. Dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu za cokolwiek, co się stało naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było DOBREM i na trwale zapisze się w pamięci. Dziękuję za wiarę w marzenie o coraz to lepszej szkole. Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonywało, były naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy poziom i wizerunek tej szkoły …. Bardzo dobry wizerunek! Dziękuję Państwu tu obecnym, ale i Tym, którzy współtworzyli tą Szkołę wcześniej, od początku – przekazał Andrzej Haraj.

Obecnie pracami szkoły kierować będzie dotychczasowa zastępczyni Andrzeja Haraja, Dorota Hybel – Manturewicz, a magistrat ogłosi konkurs na nowego dyrektora placówki.

Komentarze