Po szafce dla ucznia

W poniedziałek 20 września,  w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu oddane zostały do użytku szafki dla wszystkich uczniów szkoły.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza otrzymali własne szafki szkolne na odzież i podręczniki szkolne. Dzięki staraniom dyrektora szkoły Katarzyny Karaźniewicz-Deczyńskiej udało się pozyskać środki finansowe na zakup szafek dla wszystkich uczniów szkoły. Uroczyste przekazanie szafek odbyło się w obecności uczniów klas pierwszych oraz przedstawicieli samorządu szkolnego. Kluczyk do szafek na ręce dyrektora szkoły przekazał starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Ciszę się, że od dzisiaj nasza młodzież nie musi codziennie dźwigać ciężkich plecaków, gdyż książki, przybory szkolne i stroje gimnastyczne mogą pozostawić w swojej szafce w szkole – mówi starosta Tomasz Tamborski.

W sumie szkoła zakupiła 552 szafki, ich łączny koszt wyniósł ponad 103 tysiące złotych. Wydatek finansowany był z trzech źródeł: z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego (subwencja oświatowa) w kwocie 46.168 złotych, z Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji projektu pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja w kwocie 45.900 złotych oraz z dochodów własnych szkoły w kwocie 11.829 złotych.

--

Komentarze