Podatki i opłaty lokalne – za co w Kołobrzegu zapłacimy więcej?

Podczas posiedzenia  komisji budżetowo-gospodarczej Rady Miasta Kołobrzeg przedstawione zostały propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

Analizę obecnej sytuacji, mającej wpływ na przyszłoroczne założenia budżetowe, dokonała skarbnik miasta pani Jolanta Włodarek. W swoim wystąpieniu wskazywała na zmniejszające się dochody miasta oraz straty związane z zmianami przepisów prawa takimi jak „Polski Ład”.

Według wyliczeń miasta, rekompensaty rządowe z lat 2021-2023 w łącznej kwocie 32,6 mln zł, nie uzupełniają w pełni ubytków we wpływach z podatku PIT, bo te urzędnicy oszacowali na 60,9 mln zł. Do tego wciąż niedoszacowana pozostaje subwencja oświatowa otrzymywana przez samorząd na utrzymanie szkół. Tylko w I półroczu 2023 r. miasto musiało dopłacić do utrzymania swoich jednostek 54 miliony złotych.  Na to wszystko nakładają się: wysoka inflacja, wzrost płacy minimalnej, a także wzrosty cen energii.

Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych ma dotyczyć podatku od nieruchomości oraz opłaty uzdrowiskowe. Pozostałe podatki i opłaty – takie jak opłata targowa, podatek od środków transportowych czy podatek rolny mają pozostać bez zmian.

Co to oznacza w praktyce? Na przykład mieszkanie o powierzchni 60 m2 wraz z przynależnym gruntem, za które płaciliśmy w 2023 roku 87 zł podatku w 2024 roku będziemy musieli zapłacić o 14 zł więcej czyli 101 zł. Rozbijając to na miesiące to podwyżka w skali 1,17 zł miesięcznie. Analogicznie domek jednorodzinny o powierzchni 150 m2 z działką 500 m2 to roczna podwyżka o 73 zł (do tej pory była to kwota 455 zł a po waloryzacji 527 zł). Lokal o powierzchni 60 m2 z działalnością gospodarczą to wzrost podatku o 270 zł (roczny podatek do tej pory wynosił 1796 zł a w przyszłym roku 2066 zł).

Jeśli radni na sesji Rady Miasta zaakceptują te propozycje do budżetu miasta powinno wpłynąć z samego podatku od nieruchomości 7, 3 miliona złotych więcej.

Proponowana waloryzacja opłaty uzdrowiskowej z 5,5 zł w roku 2023 na 6,2 zł w roku 2024 r. to szacunkowe zwiększenie wpływów do budżetu o 2,5 miliona złotych.

Uchwała dotycząca stawek podatków i opłat będzie procedowana na najbliżej sesji Rady Miasta.

Propozycje stawek podatku od nieruchomości:

GRUNTY:

 • związane z działalnością gospodarczą ze stawki 1,16 zł/m2 do 1,34 zł/m2 zmiana o0,18 gr
 • pod wodami stojącymi, jeziorami, sztucznymi zbiornikami – ze stawki 5,79 zł/ha do 6,66 zł/ha zmiana o 0,87 gr(brak na terenie gminy)
 • pozostałe ze stawki 0,61 zł/m2do 0,71 zł/m2 zmiana o 0,10 gr
 • niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji ze stawki 3,81 zł/m2do 4,39 zł/m2 zmiana o 0,58 gr(brak na terenie gminy)

BUDYNKI:

 • mieszkalne ze stawki 1,00 zł/m2do 1,15 zł/m2 zmiana o 0,15 gr
 • związane z działalnością gospodarczą ze stawki 28,78 zł/m2 do 33,10 zł/m2zmiana o 4,32
 • zajęte w zakresie obrotu materiałem siewnym ze stawki 13,47 zł/m2 do 15,50 zł/m2zmiana o 2,03 gr
  (brak na terenie gmin)
 • związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ze stawki 5,87 zł/m2 do 6,76 zł/m2zmiana o 0,89 gr
 • pozostałe (np. garaże, lokale niemieszkalne) ze stawki 9,71 zł/m2 do 11,17 zł/m2zmiana o 1,46 gr

 

Komentarze