Podsumowanie 2023 roku na zachodniopomorskich drogach krajowych 

Oddanie do ruchu drogi S11 Koszalin – Bobolice, tunelu w Świnoujściu, obwodnicy Sianowa na S6 oraz obwodnicy Przecławia i Warzymic na DK13, to tylko niektóre z ważnych wydarzeń na zachodniopomorskich drogach krajowych w 2023 roku. Łącznie kierowcy mogli skorzystać z 60 km nowych tras. 

Ruszyła też budowa 46 km S6 Koszalin – Słupsk i podpisaliśmy umowę na ostatni w regionie odcinek S11, od Bobolic do Szczecinka. Rok 2023 był niezwykle bogaty również pod względem ogłaszanych przetargów dla inwestycji drogowych – łącznie było to 12 postępowań dla dróg o łącznej długości 140 km, w tym przede wszystkim S10 Szczecin – Piła.

Ekspresowo S11 między Koszalinem i Bobolicami

26 września 2023 roku pierwsi kierowcy mogli wjechać na drogę S11 od Koszalina do Bobolic. Inwestycja rozpoczęła się, wraz z podpisaniem umów w formule projektuj i buduj, w I kwartale 2020 roku. W połowie 2021 roku wykonawcy przystąpili do robót na trzech odcinkach realizacyjnych i zakończyli prace zgodnie z terminami kontraktowymi. Na nowej trasie o długości blisko 48 km jest pięć węzłów drogowych, 38 wiaduktów i dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Dzięki tej drodze ruch tranzytowy został wyprowadzony z dotychczasowego szlaku DK11, który przebiegał przez centrum Koszalina i szereg innych miejscowości, w tym Bobolice, gdzie często w okresie wakacyjnym tworzyły się zatory drogowe. Realizacja inwestycji była dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej w kwocie 856 mln zł. Koszt inwestycji, włącznie z nadzorem i wykupem gruntów, wyniósł ponad 1,7 mld zł.

Świnoujście połączone tunelem z resztą kraju

Od 30 czerwca 2023 roku można dojechać do Świnoujścia od polskiej strony bez przeprawiania się promem przez cieśninę Świna. Oba brzegi połączył tunel o całkowitej długości 1800 metrów. GDDKiA była Inwestorem zastępczym dla tego zadania, a Inwestorem było Miasto Świnoujście. Umowa na realizację inwestycji została podpisana we wrześniu 2018 roku. Po przygotowaniu projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji ZRID jesienią 2019 roku rozpoczęto pierwsze prace. W marcu 2021 roku ruszyło drążenie tunelu maszyną TBM sprowadzoną z Chin. Realizacja prac była wyzwaniem inżynierskim również z powodu konieczności wykonania wyjść awaryjnych metodą mrożenia. Inwestycja była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Kierowcy omijają Sianów drogą S6

6 lipca 2023 r. przejazd przez Sianów przestał być problemem dla kierowców jadących DK6. Obwodnica, o długości 5,5 km wraz z nowym węzłem Sianów Zachód, wyprowadziła ruch tranzytowy z wąskich i krętych ulic Sianowa, gdzie często tworzyły się zatory drogowe. Oddanie do ruchu tej trasy to efekt prac realizowanych przy dokończeniu obwodnicy Koszalina i Sianowa, gdzie na odcinku pomiędzy węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód napotkano na bardzo trudne i zmienne warunki podłoża. Wyniknęła z tego konieczność zmiany projektu inwestycji. Sianów już możemy ominąć, ale do pełnego ominięcia Koszalina brakuje jeszcze niespełna 4-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłami Koszalin Wschód i Sianów Zachód, prace tam koncentrują się na estakadzie o długości 800 metrów i mają się zakończyć w przyszłym roku.

Łatwiejszy wyjazd ze Szczecin DK13

Na koniec sierpnia 2023 roku został oddany do ruchu I etap obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. Kierowcy mogli skorzystać z trasy na pół roku przed terminem kontraktowym zakończenia prac. Dwujezdniowa droga o długości 4,2 km wyprowadziła ruch tranzytowy z podszczecińskich miejscowości, co rozdzieliło ruch do osiedli mieszkaniowych od ruchu w kierunku autostrady A6. W przygotowaniu jest drugi etap inwestycji – nowy węzeł na połączeniu DK13 i autostrady A6 z przyszłą Zachodnią Obwodnicą Szczecina w ciągu S6.

Budowa S6 między Koszalinem i Słupskiem

W II kwartale 2023 roku rozpoczęły się roboty budowlane na dwóch odcinkach realizacyjnych S6 Koszalin (Sianów) – Słupsk. Umowy z wykonawcami podpisaliśmy we wrześniu i listopadzie 2022 roku, ale przez następne miesiące były jeszcze opracowywane projekty wykonawcze. W wielu miejscach odcinka o długości 46 km trwa budowa mostów i wiaduktów, trwają też prace ziemne. Na obu odcinkach realizacyjnych zostały postawione wytwórnie mas bitumicznych, w przyszłym roku będą już sukcesywnie prowadzone prace nawierzchniowe. Zakończenie realizacji planowane jest w drugiej połowie 2025 roku.

Umowa na ostatni odcinek S11 w regionie

Pod koniec sierpnia 2023 roku podpisaliśmy umowę o wartości 1 107 mln zł na realizację odcinka drogi S11 od Bobolic do Szczecinka. Nowa trasa rozpocznie się od węzła Bobolice, gdzie kończy się oddany w tym roku odcinek S11, a zakończy na początku obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 (oddanej do ruchu w 2019 roku).  Na drodze o długości 24,4 km będą dwa węzły drogowe, para MOP oraz 26 obiektów mostowych. Prace budowlane mają ruszyć wiosną przyszłego roku. Zakończenie inwestycji planowane jest latem 2026 roku.

Ponad 113 km S10 Szczecin – Piła w przetargu

Postępowania przetargowe na zaprojektowanie i budowę ośmiu odcinków S10 od Szczecina do Piły sukcesywnie ogłaszaliśmy na przełomie września i października tego roku. Był to efekt wielu lat przygotowań inwestycji, opracowania w latach 2018-2019 dokumentacji środowiskowej, co skutkowało uzyskaniem w lipcu 2021 decyzji środowiskowej na odc. Stargard – Piła. W kolejnych latach na całej trasie wykonano dokumentację koncepcyjną i badania podłoża. W dniu 21 grudnia 2023 roku poznaliśmy oferty wykonawców dla wszystkich odcinków. W przyszłym roku planujemy wybór ofert najkorzystniejszych i podpisanie umów na realizację. Zakończenie inwestycji powinno nastąpić w 2028 roku.

Przetargi na inwestycje z Programu 100 obwodnic

Rok 2023 był również rokiem szczególnym dla inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic. Ogłosiliśmy przetargi na realizację czterech spośród dziewięciu zachodniopomorskich obwodnic. W sierpniu ruszył przetarg dla obwodnicy Szwecji w ciągu DK22, dla tej inwestycji w październiku poznaliśmy oferty wykonawców, a obecnie jest już wybrana oferta najkorzystniejsza. Od 13 listopada trwa przetarg na realizację obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22, a w grudniu ruszyły przetargi dla obwodnicy Wałcza na DK22 i Stargardu na DK20. Terminy otwarcia ofert w tych przetargach zostały wyznaczone na styczeń przyszłego roku.

Kontynuacja robót na S3 oraz obwodnicach Gryfina i Szczecinka

Prace budowlane postępują na dwóch odcinkach realizacyjnych S3 od Świnoujścia do Troszyna, to 33 km nowej drogi ekspresowej. Budowa ruszyła w 2022 roku, a powinna zakończyć się w 2024 r. Obecnie w wielu miejscach kierowcy korzystają już z elementów nowego układu drogowego. Trasa powstaje głównie w śladzie istniejącej DK3, co wymusza wiele zmian organizacji ruchu. Największym obiektem na tej trasie będzie most w Wolinie, bliźniaczy do istniejącego już od 20 lat. Obecnie trwa montaż konstrukcji łukowej przęsła, które będzie nasuwane od strony lądu.

Na jesieni tego roku zostały wykonane pierwsze fragmenty nawierzchni na obwodnicy Gryfina w ciągu DK31. Zrealizowano większość prac ziemnych, trwają prace przy rondach. W IV kwartale przyszłego roku budowa drogi o długości 5,6 km powinna zostać zakończona.

Postępuje też realizacja obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. Znaczący zakres prac wykonano zwłaszcza w zakresie obiektów mostowych – przejść dla zwierząt, wiaduktu nad linią kolejową oraz wiaduktu przyszłego węzła Szczecinek Południe. Zakończenie inwestycji o długości 4,3 km planowane jest w pierwszej połowie 2025 roku.

Przygotowanie inwestycji

Rok 2023 obfitował również w prace nad przygotowaniem inwestycji. Uzyskaliśmy decyzje środowiskowe dla obwodnic Stargardu i Złocieńca na DK20 oraz Człopy na DK22. Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 uzyskaliśmy decyzję ZRID, podobnie dla budowy infrastruktury na granicznym odcinku autostrady A6.

Największym jednak wyzwaniem było przygotowywanie dokumentacji dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6. Umowy na opracowanie projektów budowlanych podpisaliśmy jesienią 2022 roku. Przez cały 2023 roku trwały intensywne prace projektowe obejmujące zarówno odcinki drogowe, jak i również odcinek Police – Goleniów z tunelem pod Odrą o długości 5 km. Prace projektowe postępują zgodnie z harmonogramami i w przyszłym roku planowane jest złożenie wniosków o wydanie decyzji ZRID.

Komentarze